Hanaa!-kirja aukeama

Looginen, värein korostettu taitto helpottaa laajan kokonaisuuden ymmärtämistä.