top of page

Hanaa!-kirja myös saatavilla

Hanaa!

 

Tapio S. Katkon aikaisempi kirja Hanaa! piirtää laajakaarisen ja monipuolisen kuvan vesihuollon historiaan Suomessa ja Suomen ulkopuolellakin. Se ulottuu aina 1700-luvulta nykypäivään saakka ja aihepiiriltään keskeisistä vedenhankinnasta ja jätevedenkäsittelystä ”lätryylaetoksineen” ja muine erityisnimikkeineen vesihuollon yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja lainsäädäntöön. Kirjan sisältö muodostaakin suorastaan lähdeteoksen laajuisen aineiston runsaine viitteineen. Tietoiskut ja vesiloiskeet antavat avartavaa ajattelemista. Teoksen runsas ja värikäs kuvitus elävöittää onnistuneen kokonaisuuden.

 

Pertti Seuna, Professori, EWAn Presidentti (2011–2013)

 

Tapio Katkon Magnum opus

 

Sananlasku “tosi kuin vesi” kuvaa suomalaista ajatustapaa, jonka mukaan vesi on täynnä faktaa. Veden monimuotoinen maailma ei kuitenkaan avaudu pelkällä yleissivistyksellä.  Hanaa! Suomen vesihuolto on Tapio Katkon magnum opus, mittava tietoteos, johon hän on valinnut tutkimusryhmänsä monien vuosien aikana kokoamasta laajasta aineistosta keskeisimmän tiedon vesihuoltomme pitkästä kehitystiestä. Kirja keskittyy tarkastelemaan vesihuollon merkitystä yhteiskunnassa ja sen monimutkaisia riippuvuussuhteita. Tämä elävästi kirjoitettu ja ansiokkaasti kuvitettu teos antaa kokonaiskuvan perusrakenteemme avainosan menneestä kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä.

 

Timo Myllyntaus, Professori, Turun yliopisto

NOTE! 'Finnish Water Services' -book is partly based on this earlier Finnish volume named 'Hanaa!'.

bottom of page